Aviva Dividend History

AV. - Dividend History

12/2000 12/2001 12/2002 12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 0.0 9.5 19.0 28.5 38.0 Annual Dividend - Pence

AV. - Dividend History Breakdown

Year End Interim Final Special Total Growth
12/2020 7.00p 14.00p - 21.00p 35.48%
12/2019 9.50p 6.00p - 15.50p -48.33%
12/2018 9.25p 20.75p - 30.00p 9.49%
12/2017 8.40p 19.00p - 27.40p 17.60%
12/2016 7.42p 15.88p - 23.30p 12.02%
12/2015 6.75p 14.05p - 20.80p 14.92%
12/2014 5.85p 12.25p - 18.10p 20.67%
12/2013 5.60p 9.40p - 15.00p -21.05%
12/2012 10.00p 9.00p - 19.00p -26.92%
12/2011 10.00p 16.00p - 26.00p 1.96%
12/2010 9.50p 16.00p - 25.50p 6.25%
12/2009 9.00p 15.00p - 24.00p -27.27%
12/2008 13.09p 19.91p - 33.00p 0.00%
12/2007 11.90p 21.10p - 33.00p 10.00%
12/2006 10.82p 19.18p - 30.00p 10.01%
12/2005 9.83p 17.44p - 27.27p 7.53%
12/2004 9.36p 16.00p - 25.36p 5.01%
12/2003 9.00p 15.15p - 24.15p 5.00%
12/2002 8.75p 14.25p - 23.00p -39.47%
12/2001 14.25p 23.75p - 38.00p 0.00%
12/2000 14.25p 23.75p - 38.00p 0.00%
Compound Annual Growth Rate
5 Yr 10 Yr 15 Yr
0.19% -1.92% -1.73%
Dividend Yield History
See Aviva dividend yield page.
AV. dividend dates: See Aviva dividend page or Aviva dividend payment dates page